Question 1 of 10

Skąd się wzięła woda w morzach i oceanach?

z kosmosu

na skutek roztopienia się lodowców

ze skroplenia pary wodnej zawartej w chmurach otaczających Ziemię