Pytania

Dlaczego lód pływa?

Tafle lodu, pływające kry po niezamarzniętej pod spodem wodzie biorą się stąd, że lód ma mniejszą gęstość i waży mniej niż woda w stanie ciekłym tej samej objętości. Z tego właśnie powodu powierzchnia niektórych wód pokrywa się wypieraną do góry lżejszą od ciekłej wody warstwą lodu.
W okolicach podbiegunowych zamarznięta woda tworzy góry lodowe. Rekordowo wielką górę lodową odkryto w 1956 roku na południowym Pacyfiku. Jej powierzchnia miała ponad 31 000 km2 - około 1/10 powierzchni Polski!