Czy wiesz, że ...

Czy wiesz, że mieszkańcy Pomorza Gdańskiego mają swój odrębny, kaszubski język?

Kaszubi, zachodniosłowiańska grupa etniczna zamieszkująca Pomorze Gdańskie i część Pomorza Zachodniego, stanowią tak zwaną ludność pogranicza, która w ciągu wieków żyła na terytorium zmieniającym przynależność państwową. Wielu Kaszubów uległo germanizacji, inni polonizacji. Najczęściej uważa się mowę Kaszubów za samodzielny język kaszubski (ma statut języka regionalnego), a nie tylko dialekt języka polskiego. Młodzież Pomorza może nawet zdawać maturę w swoim języku, a TVP Gdańsk emituje programy w języku kaszubskim! Kaszubi mają też swoje radio – Radio Kaszëbë.