Czy wiesz, że ...

Czy wiesz, że Francis Beaufort, oficer floty brytyjskiej, utworzył w 1806 roku skalę, potem nazwaną Skalą Beauforta, licząc zdejmowane podczas nasilającego się wiatru żagle?

Skala ta służy do opisywania intensywności wiatru, ale dziś jej stopień określa się, patrząc na powierzchnię morza i oceniając rodzaj fal bez użycia specjalnych przyrządów pomiarowych. Robi się to tylko będąc na pełnym morzu. Dawniej skala nie określała prędkości wiatru, ale wymieniała cechy ilościowe od 0 do 12 od sterowności po potrzebę całkowitego zwinięcia wszystkich żagli.