Czy wiesz, że ...

Czy wiesz, że w Oceanie Atlantyckim flora i fauna są uboższe niż w innych oceanach, a mimo to stanowi on najważniejszy ośrodek rybołówstwa na świecie?

Jest to wynikiem położenia Oceanu – mają do niego dostęp ludzie z pięciu kontynentów. Ocean Atlantycki dostarcza ponad 30% światowych połowów morskich. Szczególnym powodzeniem cieszą się tu ryby: dorsze, makrele, śledzie, tuńczyki i sardyny. W strefie gorącej zarówno flora, jak i fauna są mało urozmaicone. Obszary te porastają głównie zwapniałe plechy krasnorostu skalinek i zielenice. W pobliżu ujść do rzek występują jednak podwodne, rozległe łąki traw morskich.