Klausimai

Ar piratas, plėšikas ir kaperis yra vienas ir tas pats?

Ne visai. Piratai, plaukiodami laivais ar valtimis, užpuldavo kitus laivus ar kranto gyventojus. Plėšikai tarnaudavo savo šeimininkui, kuris norėdavo užgrobti savo priešininkų laivus. Šeimininkas leisdavo plėšikams nebaudžiamiems plėšikauti bei žudyti žmones ir dar pasilikti sau dalį grobio. Kaperiai buvo privatūs asmenys, turėję valdžios leidimą kariauti su priešo laivais karo metu ir atimti priešų turtą.