Klausimai

Ką reiškia nelaimės signalas (angl. – mayday)?

Šis signalas, naudojamas oro ir vandens transporte, reiškia tiesioginį pavojų gyvybei. Jis yra kilęs nuo prancūziško žodžio m'aidez, kuris reiškia „gelbėkit“. Kai gresia pavojus gyvybei, nelaimės signalas yra kartojamas tris kartus ir pranešama laivo buvimo vieta bei nelaimės signalo siuntimo priežastis.