Ar žinai, kad...

Ar žinai, kad greitis jūroje yra skaičiuojamas mazgais?

Mazgas yra vienetas, lygus vienai jūrmylei per valandą. Juo išreiškiamas laivo, lėktuvo ar vėjo greitis. 
Seniau jūrininkai paimdavo virvę ir kas 14 metrų užrišdavo mazgus. Virvės gale pritvirtindavo medienos gabalą, įmesdavo į vandenį ir tempdavo paskui laivą. Virvė pamažu vyniodavosi nuo ritės. Kuo greičiau plaukdavo laivas, tuo daugiau mazgų per valandą nusivyniodavo nuo ritės. Taip buvo galima nustatyti laivo greitį. Dabar greitis yra matuojamas elektroniniais prietaisais arba skaičiuojamas su globaline laivo vietos nustatymo (GPS) sistema.