Question 1 of 10

Pierwszym człowiekiem, który opłynął kulę ziemską, był:

Ferdynand Magellan

Krzysztof Kolumb

Neil Armstrong